20/6/12

Diversos ajuntaments vallesans demanen la declaració de caducitat de l'expedient del Quart Cinturó

Utilitzant diverses fórmules, els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt i Sabadell demanen al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de l'expedient del Quart Cinturó.
Aquestes peticions s'afegeixen a la formulada per la Campanya Contra el Quart Cinturó a primers d'abril.
Tot indica que a mitjans de juliol el Ministerio de Medio Ambiente donarà resposta a la petició de caducitat presentada per la CCQC.

Els acords dels ajuntaments
Entre finals de maig i principis de juny els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt i Sabadell van acordar en sessió plenària o en Junta de Portaveus mocions reclamant al Ministerio de Medio Ambiente directament la declaració de la caducitat de l'expedient del Quart Cinturó (l'Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt) o bé que aclarís si l'expedient havia caducat i, si fos així, ho declarés formalment (Sabadell). En tots els casos, excepte a l'Ametlla del Vallès (amb l'abstenció de CiU i PP), l'acord fou pres per unanimitat de tots els grups municipals.  
(A l'Ametlla, amb els vots favorables de Si, Pacte per l'Ametlla i PSC. A Caldes de Montbui
amb ERC, CiU, PSC, PP i ICV-EUIA. A les Franqueses del Vallès amb CiU, PSC UdlPpLF, PxC, PP, ClF, ERC, LFI. A Lliçà d'Amunt amb PSC, CiU, PP, ERC i ICV-EUIA. A Sabadell amb PSC, CiU, PP, ICV, EUIA i Entesa per Sabadell.)

Entre les mateixes dates, els ajuntaments de Cardedeu, Castellar del Vallès, Granollers, Mollet del Vallès i Santa Eulàlia de Ronçana van rebutjar mocions amb continguts similars. 
(A Cardedeu la moció fou presentada per CUP, ERC i ICV, i votada negativament per CiU, PP i GPC. A Castellar la moció fou presentada per l'Altraveu per Castellar, i votada negativament pel PSC, CiU i PP. A Granollers la moció fou presentada a la comissió informativa per ICV-EUIA i ERC i denegat l'accés al ple per PSC, CiU i PP. A Mollet del Vallès la moció fou presentada per ICV-EUIA i ERC i votada negativament per PSC, CiU i PP. A Santa Eulàlia de Ronçana la moció fou presentada per Independents-ERC, i comptà amb el suport d'aquest grup i de PSC i IC-EuIA-EV, i amb els vots contraris de CiU i PP.)

D'on sorgeix aquest impuls?
Aquests acords dels ajuntaments estan emmarcats en la petició de caducitat realitzada per la Campanya Contra el Quart Cinturó el passat 10 d'abril. Després de formalitzar la petició de caducitat, algunes entitats membres de la Campanya han estat realitzant contactes diversos per aconseguir donar major dimensió formal a la petició de caducitat. A més del ressò en els ajuntaments, la Campanya també ha elevat la proposta de petició de caducitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. De moment, però, no hi ha hagut resposta formal a aquest suggeriment.
 
Els fonaments de la petició de caducitat
La petició es fonamenta en la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Aquesta llei estableix en el seus articles 6 i 7 de quins terminis disposen les diferents parts per realitzar els diversos tràmits que intervenen en l'avaluació ambiental de projectes. En concret, estableix que l'òrgan promotor (Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento) té 18 mesos a comptar des de la finalització del termini d'informació pública (acabà el 9 d'octubre de 2010) per trametre a l'òrgan ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) l'expedient d'informació pública per tal que emeti la declaració d'impacte ambiental (DIA). Els 18 mesos finalitzaven el 9 d'abril de 2012. Per tant l’expedient s’hauria de declarar caducat. Amplieu la informació consultant la nota de premsa del 27 d'abril passat clicant aquí.
 
La tramitació de la petició de caducitat 
El Ministerio de Medio Ambiente va rebre la petició de caducitat el 13 d'abril. D'acord amb el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Ministerio té 3 mesos (finalitzen el 13 de juliol) per respondre la petició. A hores d’ara el Ministerio ja ha iniciat el procediment per determinar la caducitat de l'expedient: ha sol·licitat a la Dirección General de Carreteras la certificació dels terminis en què l'expedient fou sotmès a informació pública. Una vegada disposi d'aquesta certificació (indirectament en té coneixement a través de les dates dels anuncis respectius al Boletín Oficial del Estado) haurà de determinar si és aplicable la normativa ambiental i resoldre o no la caducitat de l'expedient. Si la resolució del Ministerio de Medio Ambiente és positiva, qualsevol nova tramitació de l'expedient del Quart Cinturó haurà d'iniciar el procediment ambiental des de les consultes prèvies sobre l'abast de l'estudi d'impacte ambiental, és a dir des del punt inicial de tota la tramitació. En el cas que la resolució sigui negativa o si dins del termini dels 3 mesos no hi hagués resposta (presumpta desestimació per silenci administratiu), la Campanya Contra el Quart Cinturó podria impugnar la desestimació en la via contenciosa administrativa.
No obstant, la Campanya Contra la Quart Cinturó està convençuda que el Ministerio de Medio Ambiente farà seva l'única lectura que la legislació ambiental permet atesos els fonaments de dret i els fets i declararà la caducitat de l'expedient del Quart Cinturó.
 
Campanya Contra el Quart Cinturó
L'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès, 20 de juny de 2012
Més informació

8/6/12

El PSC enllaçava des de l'espai de contacte amb l'alcalde a un bloc de publicitat del seu partit

El govern de Castellar decideix retirar un enllaç propagandístic

Després que L'Altraveu ho comuniqués el mes de març, demanant que no s'aprofités l'espai de contacte amb l'alcalde de Castellar per fer publicitat del seu partit, l'equip de govern ha cedit a les reivindicacions adreçades al Síndic de Greuges per aquesta qüestió i ha retirat l'enllaç propagandístic de www.castellarvalles.cat.

Des de L'Altraveu s'argumentava que l’espai de comunicació amb l’alcalde havia de quedar al marge de partidismes, ja que qualsevol mitjà de comunicació té un cost per qui es vulgui anunciar i no és ètic fer-ho a través d'un portal municipal que és de referència per a tota la ciutadania.


 Els contiguts del bloc consistien en un vídeo que promocionava Ignasi Giménez a l'alcaldia, la llista electoral del PSC, el programa electoral del PSC, imatges d'actes institucionals i electorals,etc.

El govern local havia declarat a  través de l'Actual que “es tractava d’un enllaç extern a la pàgina de l’alcalde, i que per tant no es tractava de contingut propi de www.castellarvalles.cat” i que al portal municipal també s'hi poden trobar enllaços externs als webs de les diferents formacions polítiques, incloent L’Altraveu, sense que això es consideri propaganda política”.

És cert que en el web de l’ajuntament de Castellar hi ha la relació dels partits del municipi  i el corresponent enllaç al web principal de cada un d’ells, així com d'altres enllaços d'entitats, Generalitat o Diputació però en el cas que assenyalàvem dèiem que "l’alcalde no ha d'aprofitar l’espai per comunicar-se des de l’Ajuntament amb la ciutadania per fer publicitat del seu partit."

L'Altraveu va demanar al Síndic de Greuges que es pronunciés, perquè definís quines havien de ser les funcions dels portals municipals. En rebre aquesta petició l'Ajuntament va decidir retirar l'enllaç.

5/6/12

Els parlaments de l'Altraveu


Els audios dels parlaments de l'Altraveu al ple municipal:

Xavier Bella (mp3 15 Mb)
Elisenda Alamany (MP3 8Mb)


Xavier Bella i Elisenda Alamany, regidors de l'Altraveu per Castellar
Al passat ple de maig es va aprovar una moció per l’adhesió pel compromís local envers Rio +20, una proposta per potenciar les polítiques de sostenibilitat. Entre d'altres coses Xavier Bella va dir:

"Trobo molt bé que pensem globalment, però hem d’actuar localment, i actuar amb convenciment. A la moció que ha llegit el regidor es parla de “politiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden en una disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús de recursos i, en assentar les bases per a una gestió ambiental municipal més eficient.”
I l’acord que se’ns proposa és “potenciar les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local”.
Nosaltres estem convençuts d’aquestes necessitats, però i vostès? Què ha fet aquest govern en els darrers cinc anys en matèria de bon govern ambiental i sostenibilitat? Suposo que el regidor s’afanyarà recordar-me que han portat l’energia solar als sostres municipals, proposta molt treballada per L’Altraveu; però li recordaré algunes altres fites del seu bon govern ambiental."

Una altra moció era sobre el finançament de les escoles bressol municipals, Elisenda va acabar el discurs amb aquestes paraules:

"Volem recordar a l'equip de govern que ara que se senten còmodes a les manifestacions i en les mobilitzacions els aconsellem també que prediquin amb l'exemple allà on si que tenen responsabilitats, que és Castellar. Dins del món de l'escola el manteniment tot i que pugui semblar poca cosa és una part important que garanteix també la confortabilitat i la garantia d'un ensenyament de qualitat. Recollim doncs algunes queixes que alerten que l'ajuntament actua amb retard a les escoles on té competències, a l'espera que la ciutadania organitzada a les comunitats educatives ho solucioni, ho diem per que sortir en contra de les retallades per que la ciutadania ens vegi, està molt bé, però hem de tenir la certesa que a casa també fem els deures, en aquest cas nosaltres hem pogut recollir almenys 30 incidències, allà on l'ajuntament té competències que han estat notificades a aquesta regidoria i que no han estat resoltes. Per sostenir la pancarta també cal coherència."