6/11/12

El despropòsit del gasoducte Martorell-Figueres


L’any 2007 va iniciar-se la tramitació del projecte del gasoducte Martorell-Figueres. Jallavors l’ADENC i diversos Municipis van defensar que seguís el corredor de l’AP7 per tal de minimitzar l’impacte ambiental i facilitar el manteniment. Finalment, el Ministerio de Industria va aprovar que el projecte de l’empresa ENAGAS tirés pel dret malgrat els dubtes generats per l’informe de l’empresa promotora.

Les obres es van iniciar la tardor del 2011, sense que l’Ajuntament informés ni als grups municipals ni a la població. Els mitjans municipals de comunicació (els de tots nosaltres) són utilitzats per l’equip de govern per fer propaganda però no per informar la població quan cal. Els dubtes sobre el projecte tenien a veure amb el traçat, però també en relació a l’execució. Les mancances del projecte s’han evidenciat per la manca de solvència tècnica per solucionar el pas de la C-16 o del Ripoll. A més s’han incomplert reiteradament les condicions de construcció, amb excessos en les amplades de la pista de treball i amuntegaments de terres més enllà de la zona de treball (afectant espais de Xarxa Natura 2000), afectant espais fluvials fora dels períodes establerts, modificant la traça (a Viladecavalls ha provocat l'aturada de les obres), destruint jaciments arqueològics (Viladecavalls i les Franqueses del Vallès ), impossibilitat per accedir als informes del Programa de Vigilància Ambiental... L’incompliment del constructor en relació a les condicions per fer l’obra arriba a una notable deixadesa en l’obligatorietat de la restauració que havia de distar com a màxim 2Km del lloc on s’instal·la la canonada.

Ara que els distribuïdors i comercialitzadors de gas francesos han dit que no faran la connexió, i el Ministerio atura les obres a Hostalric, queda clar que aquest gasoducte no obeïa a una planificació raonable, obeïa a un interès particular i especulador davant el qual ni el Govern de Catalunya amb els seus Departaments de Medi Ambient ni els municipis afectats han mostrat la resolució adequada. Ara que la destroça està feta demanen la creació d’una comissió de seguiment. Massa tard per posar-se al davant, ara sols servirà per que la restauració es faci el millor possible, això si s’acaba constituint.