10/5/12

La responsabilitat del gasoducte

Afectació de les obres del gasoducte a les parets del Ripoll, 17/04/12
En el ple del dia 8 de maig de 2012 (escoltar audio) es va aprovar una moció per que l'ajuntament de Castellar del Vallès insti el Ministerio de Industria a donar explicacions per la continuïtat de l'obra tot i el coneixement que la connexió amb França havia estat descartada el juliol del 2010, i demanant la creació d'una comissió mixta de seguiment de l'obra

En la negociació d'aquesta moció el govern socialista va demanar que es retirés el punt que instava "el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè el cost d'aquest gasoducte no recaigui sobre els pressupostos públics ni sobre els usuaris d'aquest recurs energètic, sinó sobre els responsables personals de l'aprovació d'un projecte interestatal que no disposa dels acords necessaris per la seva construcció." i també va demanar que es retirés un comentari que deia que el projecte estava mancat de tota justificació.

Per aquest motiu en la presentació de la moció el regidor de l'Altraveu, Xavi Bella hi va fer esment: "Estem en un sistema democràtic viciat on és massa freqüent trobar-nos amb errors comesos per persones que, emparades en l’administració pública, creen problemes greus impunement. Si l’administració comet un error, si des dels governs de l’estat o de Catalunya es permet la destrucció d’hectàrees i hectàrees de territori sense cap motiu ni compensació, si es malbarata realitzant una despesa econòmica inútil que pagarem entre tots, ens sembla just començar a demanar responsabilitats. Massa acostumats estem a que des de les administracions públiques es pot fer qualsevol despropòsit sense responsabilitats personals per a ningú, i això s’hauria d’acabar. Iniciatives com la que aquí presentem volen anar en aquesta direcció."

Un cop presentada la moció el regidor Canalís entre d'altres coses va explicar el motius pels quals el vot del PSC seria favorable: "així considerem important i molt oportú instar a les administracions responsables i competents en la planificació, disseny i execució d'aquest projecte, que des d'un principi encara que no ho sembli, ha estat el Ministeri d'Indústria i pel que fa al seguiment el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i en cap cas, com s'ha volgut fer creure mal intencionadament, l'ajuntament"

Agustí Santpere, per part de CiU va dir: "donat que en la moció presentada pels companys de l'Altraveu hi ha raonaments més que suficients per pensar que quelcom, o no ha funcionat com cal o no s'ha explicat de manera prou clara i que dita moció demana les explicacions a les que qualsevol ciutadà d'un estat democràtic com cal hi té dret i la creació constitució d'una comissió mitxa de seguiment que ens pugui tenir informats, el nostre grup municipal votarà a favor de la moció."

L'abstencó del PP la va defensar el Sr. Carpio: "estas obras han dañado y han causado una imagen desoladora en nuestras zonas verdes de Castellar del Vallès, pero entendemos que el mal ya está hecho y no podemos hacer nada, reponsabilidades y explicaciones, si, pero sinceramente todas estas mociones son un brindis al sol, espero que este tema quede aclarado y será muy interessante escuchar las explicaciones por parte del  Ministerio de Industria si las hay."

El debat el va tancar l'alcalde Ignasi Giménez, que va recordar que l'ajuntament amb d'altres municipis afectats van presentar al·legacions, primer proposant que el traçat reseguís l'AP7 i després intentant minimitzar l'impacte al terme municipal de Castellar. Va cloure dient que aquesta no és una infraestructura volguda per cap dels 13 membres del govern, però que malauradament ens ha tocat, va dir Giménez.

Cal recordar que en junta de govern local de 5 de juliol de 2011 el govern socialista va aprovar l'expedient que donava el vist i plau a l'execució de les obres del gasoducte dins el terme municipal de Castellar, és a dir la part del traçat que passa per Colobrers i Can Bages.

El 28 de juliol de 2011 l'alcalde de la vila Ignasi Giménez va signar un conveni que en el primer punt diu literalment: "en este acto el Ayuntamiento de Castellar del Vallès expresa su total conformidad y aceptación del trazado del gasoducto Martorell-Figueres" i on s'acorda també que Enegás pagarà 34.360€ a l'Ajuntament de Castellar.

L'Altraveu en el ple del 23 de desembre de 2011 va demanar al govern municipal informació sobre aquestes obres (podeu escoltar l'audio), i també va denunciar la manca d'informació d'aquest projecte envers els grups municipals de l'oposició i la ciutadania.

Més informació:  
Gasoducte Martorell-Figueres

L'Altraveu
Grup Barnils - L'anuari es titula Els silencis mediàtics de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada